içinde dîdâr olmasa PDF Yazdır e-Posta
Neylerem ol cenneti içinde dîdâr olmasa
Koy anı vîrâne kalsun bağçede yâr olmasa
 
Gaflet ehli kaldı Hakdan şöyle bil kim bî nasib
Kande dîdârı görür ol bunda bîdâr olmasa
 
Dünyede âşık olan geydi melâmet donunu
Her yeten âşık olur mu derd ana kâr olmasa
 
Âşıkın meydanda başı top yerine çalınur
Başını meydâne koymaz kim ki serdâr olmasa
 
Doğruluk dost kapusudur doğru gel gir bu yola
Eğri meydanda utanur bunda ikrâr olmasa
 
Ey Hatâyî cevheri harc eyleme nâdâna sen
Cevherin kadrini bilmez ger hırîdâr olmasa